Kundebilder fra familien Vatland som kjøpte stålplatebasseng fra oss i 1998