b7

  • basseng med utsikt over sjøen 

  • byggningsarbeid basseng

  • basseng oh fasade av hus 

  • basseng bygges på uteområde 

  • basseng plasseres på uteområde 

  •  basseng i mandal

  • basseng med lys på kveldstid