Repsett / Reperasjonskitt til PVC innerduk / Liner