Solarduk / Thermoduk

Om du har annet enn rektangulært basseng må solarduken tilpasses med saks. 

Eksempel: Ved 7,30x3,60 meter basseng skal du kjøpe 4 meter bredde og velge antall 8 i handlevogn. 

Selges kun i hele meter.