Stålplatebasseng Byggesett. Fra kr 12.990

Lønner det seg å velge et ovalt basseng med eller uten skråstøtter?
- Den anbefalte løsningen er å montere et stålplatebasseng med skråstøtter. Denne konstruksjonen er sterkere og har lengre levetid opp til 20 år dersom det blir utsatt for lite slitasje, bra behandlig og årlig vedlikeholdsarbeid. Skråstøttene stikker ut ca 80cm pr langside. Vi har solgt nærmere 5.000 slike basseng de siste 20 årene og har god erfaring med disse.

- Har du lite plass rundt bassenget? 
Da er løsningen å velge et basseng uten skråstøtter. Istedenfor skråstøtter, må man grave ned tverrgående bjelker der skråsøttene ellers skulle ha vært. Dette er med på å forsterke konstruksjonen og gjør at man slipper skråstøtter.