Varmeveksler

En varmeveksler brukes for å varme opp bassenget med varmen fra et sentralfyringsanlegg, for eksempel varmepumpe til hus, eller fyrkjele. Med andre ord, varmeveksleren overfører varmen fra din varmekilde til bassengvannet.