21kg AFM glass til sandfilter Grad 2 / 1,0 – 2,0 mm

Artikkelnr.: afm10022

Aktivert filtermedie (AFM) fra Dryden Aqua er knust er "impregnert" med antibakteriell middel. Evigvarende. Dersom filteret rommer 3 sekker eller mer, så bør ca 2/3 bestå av grad 1. Resterende grad 2.

NOK799,00 inkl. mva.

Produktinfo

Ved bestilling på nettbutikk, blir det lagt til et vektgebyr på kr 100 pr sekk. 

Råmaterialet til AFM®  er grønt container glass. Glasset blir vasket, desinfisert, varmebehandlet og deretter sortert til spesifikk gradering. Av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres AFM®  under produksjonsprosessen for farlige og skarpe glassbiter. Når filtermassen er gradert i henhold til størrelse blir AFM®  aktivert gjennom en patentert tre trinns prosess. Aktiviseringen danner en mesoporøst struktur med et katalytiskt overflateareal på 1 mill. m2 per m3. Overflatearealet er 300 ganger større enn overflatearealet til sand og andre glassmedier. Dette betyr at AFM®  overgår yttelsen av kvarts- og andre glass-sand typer vedf å filtrere 30-50% mer av organisk stoff og partikler <5 mikron ut av vannet.

Bruker vi koagulering og flokkulering med vårt APF Aktivt Polyfloc produkt, sammen med AFM®  Grad 1, vil vi fjerne partikler ned til 4 mikron ved en filtreringshastighet på 20 m/h. Når AFM®  & APF i tillegg er kombinert med vår  ZPM statisk mikser, vil den nominelle filtrering gå ned til 0,1 mikron og dermed fjerne det meste av oppløste organiske stoffer. Overflatearealet er viktig for alle adsorptive og katalytiske reaksjoner. I kontakt med vann, dannes frie radikaler (OH-radikaler), som beskytter overflaten for biofilm. Jo større overflate areal, dess bedre filtreringsevne og bio-resistens oppnås.

Vi bruker 1,8 tonn med grønt glass for å produsere 1 tonn med AFM. AFM er produsert iht. ISO 9001-2008. AFM er godkjent i henhold til NSF 61.

 

Fordeler

  • Krystall klart vann. AFM®  filtrerer ut 30-50 % mer tørrstoff enn sand og andre glassmedier.
  • Lavere klorforbruk. Dess bedre filtrering dess mindre blir behovet for klor.
  • Ingen biofilm – ikke Legionella. Biofilm er et naturlig habitat for Legionella
  • Perfeksjon av klor-frie systemer. AFM reduserer klorbehovet til et minimum
  • Ingen Kanaler i Filtermaterialet (typisk for sand / Kvarts-filter
  • Levetiden på AFM®  aktivt glass er minimum 25 år
  • AFM® er et 100% Godkjent og Sertifisert Produkt

 

Bruksområder

• Egnet for alle gravitasjons- og trykksatte filter  • Drikkevann  • Fiskeri og oppdrettsnæringen  • Svømmebasseng  • Kloakkrenseanlegg  • Avløpsvannbehandling  • Kjøletårn  • Vannfiltrering innen industri